Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na fanpage "Nabici we franki" (alej jako Fanpage)   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:    Administrator Danych Osobowych  Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych jest The Black Horse sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Kościelna 35/8, 74-100 Gryfino, KRS 0000512501.  Z Administratorem fanpage można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres.  W niniejszej polityce prywatności znajdują się również klauzule informacyjne w związku z gromadzeniem danych osobowych w celu przedstawienia:
 1. oferty handlowej VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. – kontakt pod adresem grzegorz.celeban@votum-sa.pl
 2. możliwością współpracy z DSA Investment S.A. (przedstawicielem VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O.) - kontakt pod adresem: grzegorz.celeban@dsa.pl.
  Kategorie Danych Osobowych  Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dostępny na fanpageu formularz ewentualnie oraz komunikator messenger.  Wymagamy następujących danych osobowych: imię, nazwisko (opcjonalnie) (podane przez Ciebie na profilu Facebookowym) oraz dane kontaktowej takie jak numer telefonu oraz miasto zamieszkania. W przypadku zaproszenia do współpracy zostaniesz poproszony o dane niezbędne do zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków prawnych, zgodnie z formularzem rekrutacyjnym zawierającym odrębną klauzulę informacyjną.    Podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres przetwarzania danych osobowych  Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz przez podany poniżej okres czasu: 
 1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest: 
- podjęcie kontaktu oraz prowadzenia komunikacji w tym obsługi wszelkiego rodzaju zgłoszeń lub zapytań; - ochrona przed roszczeniami, w sytuacji gdy działanie Użytkownika lub Administratora fanpage'a może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych;  - w przypadku wejścia na stronę fanpage'a z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych, w celu dokonywania analizy sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej fanpage'a, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji "Ciasteczka); podstawą tak przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie prawnie uzasadniony interes administratora; 
 1. zapisania się na newsletter - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie umowa o świadczenie usługi newsletter lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia; 
 2. zapytania o ofertę handlową VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. dot. roszczeń w związku z posiadanym kredytem we frankach szwajcarskich – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, a mianowicie Twoja zgoda; szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ofertą VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. znajduje się poniżej;
 3. dodania komentarza do postów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a mianowicie Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza; W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody informujemy, że skorzystanie z formularza lub komunikatora dostępnego na Facebooku jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w powyżej wskazanym celach (tzw. zgoda dorozumiana przez działanie potwierdzające);
  Okres przechowywania danych osobowych  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:+  + w związku z podjęta komunikacją – do momentu udzielenia odpowiedzi/zakończenia kontaktu; + w związku z ochroną przed ewentualnymi roszczeniami – do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;  + w związku z prowadzeniem działań analitycznych - do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora fanpage, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania;  + w związku z wysyłką newsletteru – do momentu wypisania się z newsletteru;  + w związku z dodawaniem komentarza do postów- do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;   Odbiorcy danych osobowych  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora fanpage, jak hosting, usługi IT, obsługa Fanpage   Skutek niepodania danych osobowych  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie:  + w związku z podjęta komunikacją – brak możliwości udzielenia odpowiedzi;  + w związku z ochroną przed ewentualnymi roszczeniami – brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  + w związku z prowadzeniem działań analitycznych - nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Fanpage w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością;  + w związku z wysyłką newsletteru – brak możliwości zapisania się na newsletter; + w związku z dodawaniem komentarza do postów – brak możliwości dodania komentarza.    Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych do państw trzecich  Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzecich.    Prawa osób, których dane dotyczą  Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:  + dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),  + sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),  + usunięcia danych, o ile nie zachodzą żadne wyłączenia do realizacji tego prawa (art. 17 RODO),  + ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), + przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO), + wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO). Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   Profilowanie  W ramach Fanpage jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.    Pliki cookies Fanpage, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji funpage. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. Fanpage wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.   Przetwarzanie danych przez Facebooka  W odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).    Informacja o przetwarzaniu danych w związku z ofertą handlową VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8971684241 , REGON: 932923329. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty biuro@votum-rl.pl lub telefonicznie 71 36 86 981.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 4. VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. 
 5. VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody. 
 7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika VOTUM FINANCE HELP SP. Z O.O.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazane w pkt 3 powyżej. 
  Informacja o przetwarzaniu danych w związku z możliwością współpracy z DSA Investment S.A. 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z możliwością współpracy jest DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty biuro@dsa.pl lub telefonicznie 71/ 334 50 50.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia; Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające w postaci przesłania danych za pośrednictwem formularza. 
 4. DSA Investment S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w związku ze zgłoszeniem w zakresie współpracy - do momentu zaproszenia współpracy lub cofnięcia zgody, a w przypadku zgody na przedstawienie przyszłych ofert współpracy – do upływu okresu 1 roku od zakończenia roku, w którym przekazano zgłoszenie lub cofnięcia zgody – w zależności, co nastąpi wcześniej.
 5. DSA Investment S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych lub podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody. 
 7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu w rozumieniu postanowień RODO. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cel przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej. 
  Postanowienia końcowe Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora funpage w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator funpage poinformuje o zmianie polityki prywatności. Polityka prywatności obowiązuje od 25.03.2020